วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เปลี่ยนซีลฝาครอบวาล์ว เชฟ ออปตร้า 1.6

เปลี่ยนซีลฝาครอบวาล์ว เชฟ ออปตร้า 1.6

ปั๊มคลัทช์รั่ว

ซ่อมกระปุกคอพวงมาลัย FORKLIFT KOMATSU รุ่น 8

ซ่อมคาร์บูเรเตอร์