วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

Code g3

แบ็ตเตอรี่รถกอล์ฟ 8V

Code A9,E0 ไม่แบ็ตเสียก็เพาเวอร์ชุดยกพัง

Code F0-4,F0-5 ระบบเบรคเสีย,รถไม่วิ่ง

Code F0-5 รถไม่วิ่ง